Valikko Etsi

Maa-ainesluvat

 

Kiven,soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on maa-aineslain mukaan haettava lupa. Maa-ainesten ottamista koskevat lupa-asiat käsittelee Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan Karkkilan kaupungin maa-ainestaksan mukaan määräytyvän maksun.

Maa-aineslupaa ei tarvita, mikäli aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarvekäytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarveotosta tulee ottajan tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. 

Ilmoituslomake kotitarveottoon
(tulostettava Word – lomake)

 

Ohjeet ja lomakkeet maa-ainesluvalle
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston jase aukeaa uuteen ikkunaan.)

 

Sivu päivitetty 14.12.2021/jp


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi