Valikko Etsi

Maa-ainesluvat

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on maa-aineslain 4 §:n mukaan haettava lupa. Maa-ainesten ottamista koskevat lupa-asiat käsittelee Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta. Lupien käsittelyaika maa-ainesluvalle on 12 kuukautta. (ympäristölautakunta §5 02.02.2017)

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan Karkkilan kaupungin maa-ainestaksan mukaan määräytyvän maksun.

Maa-aineslupaa ei tarvita, mikäli aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarvekäytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarveotosta tulee ottajan tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ilmoituslomake kotitarveottoon

 

Ohjeet ja lomakkeet maa-ainesluvalle

Sivu päivitetty 29.4.2019/mh


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi