Valikko Etsi

Maastoliikennelaki

Maastoliikennelakia sovelletaan moottorikäyttöisen ajoneuvon ajamiseen luonnossa. Ajoneuvolla esim. mopolla saa ajaa maastossa maanomistajan luvalla, jos tästä ei aiheudu haittoja. 

Maastoliikennelain mukaan on moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.Toiminnalle on oltava myös alueen omistajan kirjallinen lupa.

Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan ympäristöviranomaiselle.
Hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat:

Hakijan yhteystiedot:

  • Selvitys toiminnan laadusta (enduro/trial/auto jne.), osanottaja-/harjoittelijamääristä, tapahtuman ajankohdasta ja päivittäisistä toiminta-ajoista
  • Karttaliite (1:10 000 tai 1:20 000), jossa on esitetty kyseinen kilpailu/ harjoitusalue sekä maanomistusrajat
  • Tarvittaessa asemapiirros (esim. 1: 5 000 – 2 000) kyseinen kilpailu/ harjoitusalueesta, jossa on esitetty toimintojen yksityiskohtainen sijainti alueella
  • Selvitys toiminnan vaikutuksista luonnolle, muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle
  • Maanomistajien kirjalliset suostumukset alueen käyttöön kyseiseen tarkoitukseen

Lupahakemus tulee panna vireille hyvissä ajoin ennen kyseisen kilpailun/harjoituksen tapahtuma-ajankohtaa.

 

Vesiliikennelaki

Vesiliikennelain mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai toistuvan/pysyvän harjoituksen järjestämiseen on myös haettava lupa.

Karkkilassa Pyhäjärvellä ja Tämäkohdulla on liikenne kielletty moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla lukuun ottamatta sähkömoottorisia veneitä.Kovelonjärvellä, Vuotinaisilla, Valkjärvellä ja Ruokjärvellä moottoriveneliikenne on kielletty.

 


Sivua päivitetty 15.12.2021/jp

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi