Valikko Etsi

Rantojen kunnostus ja hoito

Kun suunnittelet rannan kunnostusta tai hoitoa, niin hanki etukäteen tarvittavat luvat. Luvan tarve ei koske vain suuria toimenpiteitä, vaan monet koti- tai mökkirannan pieniltäkin vaikuttavat hankkeet voivat vaatia vesilain mukaisen luvan tai niistä tulee tehdä ilmoitus.

Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI). Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY- keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. Myös koneellisesta niitosta tulee ilmoittaa ELY-keskukseen.

Pienimuotoisia, käsivoimin toteutettavia rantojen kunnostustoimenpiteitä voidaan tehdä oman harkinnan mukaan pääsääntöisesti ilman lupaa tai ilmoitusta. Suunnitteluun kannattaa ottaa mukaan kaikki ne tahot, joihin asialla on vaikutusta (esim. rantanaapurit ja vesialueenomistajat). Kunnostukseen tarvittavat ilmoitukset, luvat ja suostumukset tulee hankkia ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Osa vesirakennustöistä tulee ilmoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Rantojen kunnostaminen
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Ilmoitus_rannan_ruoppauksesta_tai_niitosta
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston.)

 

 


Sivu päivitetty 1.6.2023/ps


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi