Valikko Etsi
Palvelut / Ympäristönsuojelu ja luonto / Luvat ja ilmoitukset / Öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt

Öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt


(Ympäristönsuojelumääräykset KV 3.3.2014 § 9)

Maanalainen öljysäiliö on aina riski. Säiliön tarkastuksissa havaitaan säiliön sisäpuolella olevat syöpymät, mutta säiliö voi olla syöpynyt myös ulkopuolelta. Säiliön lisäksi myös maassa oleva putkisto voi syöpyä rikki.

Vahingon sattuessa maaperän puhdistaminen on kallista. Vakuutusyhtiö ei korvaa aiheutuneita kustannuksia, jos kiinteistön omistaja ei ole huolehtinut säiliön säännöllisestä tarkastamisesta. Puhdistuskustannukset jäävät tällöin kiinteistön omistajan maksettavaksi.

On suositeltavaa uusia vanhat öljysäiliöt tai korvata öljylämmityksen muulla lämmitysjärjestelmällä, erityisesti uusiutuvaa energiaa käyttävillä järjestelmillä. Tällöin riskit pienenevät tai poistuvat kokonaan. Uusien kiinteiden maanpäällisten säiliöiden tulee olla kaksi vaippaisia. Lisäksi polttoneste tulee johtaa säiliöstä polttimolle yksiputkijärjestelmällä riskien minimoimiseksi. Pohjavesialueella uusia lämmitysöljysäiliöitä kuin muitakaan polttoaine- tai kemikaalisäiliöitä tai niiden putkistoja ei saa sijoittaa maan alle. Myös käytöstä poistetut maanalaiset säiliöt ja niiden putkistot on poistettava maasta. Säiliö on tyhjennettävä ja tarkastutettava ennen maasta poistoa valtuutetulla tarkastajalla. 

 

Säiliöntarkastus

Pohjavesialueella tai ranta-alueella sijaitsevat maanalaiset öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee tarkastuttaa säiliönhaltijan tai omistajan toimesta valtuutetulla tarkastajalla  säännöllisesti vähintään kerran viidessä vuodessa. 

Muutkuin maanalaiset öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee tarkastuttaa säännöllisesti vähintään kerran kymmenessä vuodessa.

Muilla alueilla kaikki öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee säiliön haltijan tai omistajan toimesta tarkastuttaa säännöllisesti vähintään kerran kymmenessä vuodessa.

Öljysäiliön kunnossapito
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)Tiedot säiliöistä

Kiinteistöllä sijaitsevista säiliöistä, niiden kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen poistosta tulee kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai järjestäjän annettava valvontaa varten tarpeelliset tiedot kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lomake öljy-, kemikaali- tai polttoainesäiliön maahanjättämiseen
(tulostettava PDF- lomake)


 


Sivua päivitetty 14.12.2021/jp


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi