Valikko Etsi
Palvelut / Ympäristönsuojelu ja luonto / Luvat ja ilmoitukset / Öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt

Öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt

(Ympäristönsuojelumääräykset KV 3.3.2014 § 9)

Maanalainen öljysäiliö on aina riski. Säiliön tarkastuksissa havaitaan säiliön sisäpuolella olevat syöpymät, mutta säiliö voi olla syöpynyt myös ulkopuolelta. Säiliön lisäksi myös maassa oleva putkisto voi syöpyä rikki.

Vahingon sattuessa maaperän puhdistaminen on kallista. Vakuutusyhtiö ei korvaa aiheutuneita kustannuksia, jos kiinteistön omistaja ei ole huolehtinut säiliön säännöllisestä tarkastamisesta. Puhdistuskustannukset jäävät tällöin kiinteistön omistajan maksettavaksi.

On suositeltavaa uusia vanhat öljysäiliöt tai korvata öljylämmityksen muulla lämmitysjärjestelmällä, erityisesti uusiutuvaa energiaa käyttävillä järjestelmillä. Tällöin riskit pienenevät tai poistuvat kokonaan. Uusien kiinteiden maanpäällisten säiliöidentulee olla kaksivaippaisia. Lisäksi polttoneste tulee johtaa säiliöstä polttimolle yksiputkijärjestelmällä riskien minimoimiseksi. Pohjavesialueella uusia lämmitysöljysäiliöitä kuin muitakaan polttoaine- tai kemikaalisäiliöitä tai niiden putkistoja ei saa sijoittaa maan alle. Myös käytöstä poistetut maanalaiset säiliöt ja niiden putkistot on poistettava maasta. Säiliö on tyhjennettävä ja tarkastutettava ennen maasta poistoa valtuutetulla tarkastajalla mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut aikaa enemmän kuin määräysten tarkastusaika.

Säiliöntarkastus

Pohjavesialueella tai ranta-alueella sijaitsevat maanalaiset öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee tarkastuttaa säiliönhaltijan tai omistajan toimesta valtuutetulla tarkastajalla säännöllisesti vähintään kerran viidessä vuodessa. Muut kuin maanalaiset öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee tarkastuttaa säännöllisesti vähintään kerran kymmenessä vuodessa.

Muilla alueilla kaikki öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee säiliön haltijan tai omistajan toimesta tarkastuttaa säännöllisesti vähintään kerran kymmenessä vuodessa.

Öljysäiliön kunnossapito

Vaarallisten kemikaalien varastointi

Tiedot säiliöistä

Kiinteistöllä sijaitsevista säiliöistä, niiden kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen poistosta tulee kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai järjestäjän annettava valvontaa varten tarpeelliset tiedot kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lomake öljy-, kemikaali- tai polttoainesäiliön maahanjättämiseen.

 

Sivua päivitetty 31.10.2019/mh


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi