Valikko Etsi

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Tilapäisistä toimenpiteistä ja tapahtumista, joista saattaa aiheutua erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee tehdä Karkkilan kaupungin ympäristötoimelle ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus hyvissä ajoin, kuitenkin 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.

Ilmoituksen lomake


Milloin ilmoitus on tehtävä?
Tilapäistä melua tai tärinää saattaa aiheutua rakentamisesta, korjaustyöstä ja kunnossapidosta sekä muusta näihin rinnastettavasta työstä tai toimenpiteestä. Tilapäistä melua saattaa aiheutua myös muista tapahtumista, kuten moottoriurheilukilpailusta, muusta urheilu-, huvi- tai näytöstilaisuudesta. Huomioitavaa on melun tai tärinän voimakkuus, kesto ja toistuvuus sekä näistä seikoista mahdollinen aiheutuva häiriö vaikutusalueella asuville, oleskeleville tai työskenteleville. Jos on epävarma ilmoitusvelvollisuudesta, kannattaa ottaa yhteyttä Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön.

Ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn tai toimenpiteen taikka sen melua aiheuttavan vaiheen taikka tapahtuman aloittamista. Ympäristöviranhaltija antaa ilmoituksen johdosta päätöksen, joka sisältää lisämääräyksiä toiminnasta aiheutuvien haittojen estämiseksi tai vähentämiseksi.


Ilmoitusten käsittelymaksut
Meluilmoituksen käsittelystä peritään Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lisää tietoa

Esimerkkejä melutasoista

Äänen voimakkuutta mitataan desibeleillä. Äänen voimakkuus mitataan tietyn ajan osalta. Alla onesimerkkejä eri toimintojen tuottamien äänien voimakkuuksista. Pitkäaikainen altistuminen voimakkaalle melulle aiheuttaa kuulovaurioita.

Ääni                                    Äänitaso dB

Kuulokynnys                               0

Lehtienhavina                           10

Rannekellontikitys                    20

Kuiskaus                                      30-40

Kirjasto                                        30-40

Toimisto                                      50-60

Liikennemelu                              55-75

Linja-autonsisämelu                 80-90

Sinfoniaorkesteri                       100-110

Rock-konsertti                            100-120

Autontorvi (1m)                        115

Suihkukoneennousu                125

Kipukynnys                                 120-130

Sivu päivitetty 30.10.2019/mh


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi