Valikko Etsi
Palvelut / Ympäristönsuojelu ja luonto / Luvat ja ilmoitukset / Ympäristönsuojelulain ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa. Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella. Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja

Toiminnan voi ilmoittaa seuraavista:

  • toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella

  • toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta naapustolle

  • toiminnasta ei aiheudu vesistönpilaantumista

  • toiminnan jätevesistä ei aiheudu lähteen, ojan tai noron pilaantumista

Jos jokin edellä mainituista seikoista ei täyty on haettava ympäristölupaa

Ilmoitus on jätettävä viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

sivu päivitetty 31.10.2019/mh


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi