Valikko Etsi

Ympäristöluvat

 

Yleinen ympäristöluvanvaraisuus on määritelty ympäristönsuojelulainmukaan (527/2014) lupa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. 

 Ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014)säädetään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista.(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Ympäristölupaa haetaan Karkkilan kaupungin ympäristölautakunnalta, Uudenmaan ympäristökeskuksesta tai ympäristölupavirastosta. Se, mistä lupaa haetaan, onmääritelty ympäristönsuojeluasetuksessa.

Ympäristölupahakemus tulee laittaa vireille hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista. Toiminta voidaan aloittaa tai jatkaa muutettuna vasta ympäristölupapäätöksen saatua lain voiman.

Lupahakemus laaditaan virallisille hakulomakkeille sähköisenä. Lisäksi tarvitaantarpeelliset liitteet. Hakemus tulee lain mukaan tehdä kolmena kappaleena.

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä peritään Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ympäristölupia koskevia linkkejä:

Ympäristölupa
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Miten ympäristölupa haetaan?
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Ohjeet ja lomakkeet 
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Hakulomakkeet 

(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Päivitetty 14.12.2021/jp

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi