Valikko Etsi

Ympäristöluvat

Yleinen ympäristöluvanvaraisuus on määritelty ympäristönsuojelulain 28 §:ssä, jonka mukaan lupa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:ssä säädetään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista.

Ympäristölupaa haetaan Karkkilan kaupungin ympäristölautakunnalta, Uudenmaan ympäristökeskuksesta tai ympäristölupavirastosta. Se, mistä lupaa haetaan, on määritelty ympäristönsuojeluasetuksessa (5-7 §). Karkkilan kaupungissa keskimääräinen käsittelyaika ympäristöluvalle on 17 kuukautta.

Ympäristölupahakemus tulee laittaa vireille hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista. Toiminta voidaan aloittaa tai jatkaa muutettuna vasta ympäristölupapäätöksen saatua lain voiman.

Lupahakemus laaditaan virallisille hakulomakkeille. Lisäksi tarvitaan tarpeelliset liitteet. Hakemus tulee lain mukaan tehdä kolmena kappaleena.

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä peritään Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ympäristölupia koskevia linkkejä:

Ympäristölupa
Miten ympäristölupa haetaan
- Ohjeet ja lomakkeet

 

Päivitetty 29.4.2019/mh


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi