Valikko Etsi

Ympäristöluvat

Yleinen ympäristöluvanvaraisuus on määritelty ympäristönsuojelulain mukaan (527/2014) lupa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014) säädetään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista.

Ympäristölupaa haetaan Karkkilan kaupungin ympäristölautakunnalta, Uudenmaan ympäristökeskuksesta tai ympäristölupavirastosta. Se, mistä lupaa haetaan, on määritelty ympäristönsuojeluasetuksessa.

Ympäristölupahakemus tulee laittaa vireille hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista. Toiminta voidaan aloittaa tai jatkaa muutettuna vasta ympäristölupapäätöksen saatua lain voiman.

Lupahakemus laaditaan virallisille hakulomakkeille sähköisenä. Lisäksi tarvitaan tarpeelliset liitteet. Hakemus tulee lain mukaan tehdä kolmena kappaleena.

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä peritään Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ympäristölupia koskevia linkkejä:

Ympäristölupa
Miten ympäristölupa haetaan
- Ohjeet ja lomakkeet

 

Päivitetty 30.10.2019/mh


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi