Valikko Etsi

Rantojen kunnostus ja hoito

Pienimuotoisia, käsivoimin toteutettavia rantojenkunnostustoimenpiteitä voidaan tehdä oman harkinnan mukaan pääsääntöisestiilman lupaa tai ilmoitusta. Suunnitteluun kannattaa ottaa mukaan kaikki netahot, joihin asialla on vaikutusta (esim. rantanaapurit ja vesialueenomistajat). Kunnostukseen tarvittavat ilmoitukset, luvat ja suostumukset tuleehankkia ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Osa vesirakennustöistä tuleeilmoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakealupa aluehallintovirastolta (AVI). Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- jaympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. Luvantarve ei koske vain suuriatoimenpiteitä. Monet koti- tai mökkirannan pieniltäkin vaikuttavat hankkeetvoivat vaatia vesilain mukaisen luvan tai niistä tulee tehdä ilmoitus.

Vesiluvan hakeminen

Rantojen kunnostaminen

Rannankunnostuksen toimintamalli (maa- ja kotitalousnaiset)

Sivu päivitetty 27.5.2019/mh


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi