Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Kaava-arkisto

Kaava-arkisto

 

Tälle sivulle kerätään Karkkilassa vuoden 2006 jälkeen vahvistuneet asemakaavat ja ranta-asemakaavat.
Ajantasa-asemakaavayhdistelmä löytyy Karkkilan karttapalvelusta.


Asemakaavat

Vattola II asemakaavamuutos nro 217

Hyväksytty KV 26.10.2020 §70. Voimaantulo 17.12.2020

Kaavakartta
Havainnollistettu kaavakartta
Havainnekuva
Suojeltujen rakennusten kartta
Suojeltujen rakennusten luettelo
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liite

Rakennusinventointi osa I, osa II
Luontoselvitys Pyhäjärven eteläpuoli 2017
Liistonpuiston luontolausunto 2020
Vattolan kylätontti ja Mäkilänpuisto, arkeologinen inventointi 2020 

Viilarinkujan asemakaavamuutos nro 224

Hyväksytty KH 2.11.2020 §. Voimaantulo 17.12.2020
Kaavakartta
Kaavaselostus

Sähköaseman asemakaavamuutos nro 222

Hyväksytty KH 17.8.2020 §208. Voimaantulo 13.10.2020
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuva
Luontolausunto ja virkistysreitti 4.8.2020

Yrittäjäntie 73:n asemakaavamuutos nro 223

Hyväksytty KH 17.8.2020 §209. Voimaantulo 13.10.2020
Kaavakartta
Kaavaselostus

Verälänsuoran korttelin 3 asemakaavamuutos nro 216

Hyväksytty KH 7.10.2019 §219. Voimaantulo 30.10.2019
Kaavakartta
Kaavaselostus

Nahkionrannan asemakaava ja asemakaavamuutos nro 218

Hyväksytty KV 16.9.2019 §51. Voimaantulo 30.10.2019
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuva
Kasvillisuus- ja liito-oravaselvitys, Nahkionranta, Karkkila 2017

Keskinummen teollisuusalueen korttelit 44 ja 47 nro 219

Hyväksytty KV 10.9.2018 §48. Voimaantulo 9.1.2019
Kaavakartta
Kaavaselostus

Takkointien, Valtatien ja Pusulantien lähiympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos nro 205

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.5.2018 asemakaavan muutoksen ja selostuksen. Voimaantulo 1.7.2018. 

Sudetin pientaloalue, asemakaavan muutos nro 202

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.5.2017 asemakaavan muutoksen ja selostuksen. Voimaantulo 16.8.2017.
Sudetin rakentamistapaohje

Nyhkälän koulu, kortteli 33, asemakaavan muutos nro 207

Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin 5. kaupunginosan Huhdin korttelia 33 sekä katu-, virkistys- ja liikennealueita.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 asemakaavan muutoksen, havainnekuvan ja selostuksen. Voimaantulo 30.7.2013.
Kaava nro 207.

Ainolankatu, kortteli 32, asemakaavan muutos nro 201

Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin 14. kaupunginosan Nahkion korttelia 32 ja virkistysaluetta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.4.2013 asemakaavan muutoksen, havainnekuvan ja selostuksen. Voimaantulo 7.6.2013.
Kaava nro 201.

Ainolankatu, kortteli 32, rakennustapaohjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.11.2013 Ainolankatu, kortteli 32, asemakaavan muutosalueen rakennustapaohjeet.

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutos nro 204

Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin 2. kaupunginosan Massakosken kortteleita 22 - 24 ja virkistysaluetta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2012 asemakaavan muutoksen, havainnekuvan ja selostuksen. Voimaantulo 3.1.2013.
Kaava nro 204.

Tiilitehtaanpuiston rakennustapaohjeet 

Kaupunginhallitus hyväksyi 6.2.2013 Tiilitehtaanpuiston asemakaavan muutosalueen kortteleita 22–24 ja 33 koskevat rakennustapaohjeet.

Kahilaisentie, kortteli 19, asemakaavan muutos nro 200

Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin 5. kaupunginosan Huhdin korttelia 19 ja tähän liittyvää katualuetta. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.10.2012 asemakaavan muutoksen, havainnekuvan ja selostuksen. Voimaantulo 9.11.2012.
Kaava nro 200.

Metallimiehenkatu, asemakaavan muutos nro 203

Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin Ahmoon 12. kaupunginosan ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelin 43 osaa ja kortteleita 44 ja 45 ja tähän liittyvää puistoaluetta ja katualuetta. Kaavoitettava alue sijoittuu Metallimiehenkadun varrelle Karkkilan keskusta-alueen kaakkoispuolelle. Asemakaavan muutoksella muodostui Ahmoon 12. kaupunginosan korttelin 43 osa ja korttelit 44, 45 ja 47 ja näihin liittyvät katualueet ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueet.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Metallimiehenkadun asemakaavan muutoksen, havainnekuvan ja selostuksen liitteineen 3.9.2012. Voimaantulo 15.10.2012.
Kaava nro 203.

Yrittäjäntie, eteläinen, asemakaava ja asemakaavan muutos 199

Asemakaava ja asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin Pitkälän 9. kaupunginosan teollisuus- ja varastorakennuksen korttelialuetta no. 15, tähän liittyvää puistoaluetta ja katualuetta sekä korttelin eteläpuolista asemakaavoittamatonta aluetta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostui Pitkälän kaupunginosan kortteli no. 15 ja tähän liittyvä katualue. Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaava ja asemakaavan muutoksen kartan ja selostuksen liitteineen 16.1.2012. Voimaantulo 24.2.2012.
Kaava nro 199.

Aurinkorinteen asemakaava ja asemakaavan muutos nro 198

Asemakaava ja asemakaavan muutoksen alue sijaitsee Toivikkeen ja Ahmoon kaupunginosissa ja käsittää korttelit 29 - 30 ja 52 - 64 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueet.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaava ja asemakaavan muutoksen kartan, määräykset sekä havainnekuvan ja selostuksen liitteineen 16.5.2011. Voimaantulo 2.8.2011.
Kaava nro 198

Aurinkorinteen rakentamisohje

Ympäristölautakunta hyväksyi 8.9.2011 Aurinkorinteen 1. toteutusvaiheen kortteleita 29–30 ja 60–64 koskevat rakentamisohjeet. Lautakunnan päätöksen voit lukea tästä.

Haapalan Kumpumetsän alueen asemakaavan muutos nro 197

Asemakaavan muutos koski Haapalan 8. kaupunginosan korttelien 6, 7, 13 ja 15 osia, kokonaista korttelia 14 sekä näihin liittyviä puistoalueita.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen, havainnekuvan ja selostuksen 16.5.2011.
Voimaantulo 2.8.2011.
Kaava nro 197

Keski- ja Itä-Tuorilan alueen asemakaavan muutos nro 191

Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin Tuorilan 11. kaupunginosan kortteleita 27 ja 29-54 sekä näihin liittyviä katu-, virkistys- ja puistoalueita sekä metsätalousalueita. Kaavalla muodostuivat korttelit 27-54.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen, havainnekuvan ja selostuksen 7.2.2011. Voimaantulo 6.6.2011.
Kaava nro 191

Fagerkullan alueen asemakaavan muutos (ent. päiväkodin alue) nro 195

Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin 10. kaupunginosan ns. Fagerkullan alueen yleisten rakennusten ja omakotirakennusten korttelialuetta 42 ja siihen liittyviä katu- ja urheilupuistoaluetta. Kaavamuutoksella muodostuivat 10. kaupunginosan kortteli 42 ja 65 sekä näihin liittyvät katualueet. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen ja selostuksen 7.2.2011.
Voimaantulo 30.3.2011.
Kaava nro 195

Yrittäjäntie, Biofarmin alueen asemakaavan muutos nro 196

Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin Pitkälän 9. kaupunginosan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta sekä paloaseman yleisten rakennusten korttelialuetta no 2 sekä osaa puistoaluetta.
Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen ja selostuksen 31.1.2011. Voimaantulo 30.3.2011.
Kaava nro 196

Haapalan asemakaavan muutos nro 194

Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin 8. kaupunginosan kortteleita 12,30,37,38 ja 39 sekä näihin liittyviä katu- ja puistoalueita. Kaavamuutoksella muutettiin AR-kortteleiden käyttötarkoitusta AO käyttötarkoitukseen soveltuvaksi sekä lisäksi muodostettiin uudet AO korttelit 45 ja 46.
Hyväksyntä KH 14.4.2009. Voimaantulo 26.5.2009. 
Kaava nro 194

Palvelukeskuksen alue nro 193

Asemakaavassa on käsitelty Huhdin 5. kaupunginosan korttelin 49 aluetta.
Hyväksyntä KV 19.3.2007. Voimaantulo 27.4.2007.
Kaava nro 193

Högfors länsiosa nro 186

Asemakaavalla muodostettiin Karkin 10. kaupunginosan kortteli 65, kortteli 5, virkistysalueet: Pikkukoulun puisto ja Tehtaan koivikko. Asemakaavan muutos koski Karkin 10. kaupunginosan kortteleita 3 ,5 ja 54 sekä virkistysalueet mm. Härjänlähteenpuiston osa, Perunakellarinmäen osa. Hyväksyntä KV 19.3.2007. Voimaantulo 27.4.2007.
Kaava nro 186

Santatien alue nro 192

Asemakaavan muutos koski Ahmoon 12. kaupunginosan korttelin 33 ja Polarin 3. kaupunginosan korttelin 59 asemakaavan muutosta.
Hyväksyntä KH 21.5.2007. Voimaantulo 29.6.2007.
Kaava nro 192

Huhdintien lämpökeskuksen alue nro 187

Asemakaavan muutos koski Nyhkälän 5. kaupunginosan Nyhkälän puiston virkistysalueen osan ja korttelin 8 osan muutosta kunnallisteknisten laitosten sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.
Hyväksyntä KH 21.5.2007. Voimaantulo 29.6.2007.
Kaava nro187

Kantoniitynkadun alue nro 189

Asemakaavan muutos koski Vattolan 6. kaupunginosan puistoalueen muutoksesta AO käyttötarkoitukseen.
Hyväksyntä KH 4.9.2006. Voimaantulo 17.10.2006.
Kaava nro 189

Yrittäjäntien alue nro 190

Asemakaavan muutos koski Pitkälän 9.kaupunginosan korttelin 3 aluetta.
Hyväksyntä KH 4.9.2006. Voimaantulo 17.10.2006.
Kaava nro 190

Lehtolan kadun alue nro 183

Asemakaavan muutos koski Massakosken 2. kaupunginosan kortteleita 6 ja 31 sekä näihin rajautuvia katu ja puistoalueita.
Hyväksyntä KH 30.10.2006. Voimaantulo 18.12.2006.
Kaava nro 183


Ranta-asemakaavat

Vuotinainen, Korkeamäen ranta-asemakaavan muutos

Hyväksyntä KV 10.3.2008. Voimaantulo 22.4.2008.

Karhunsalmen ranta-asemakaavan muutos

Hyväksyntä KV 25.2.2008. Voimaantulo 8.4.2008.
 

Sivua päivitetty 25.7.2023/mn


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi