Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Vahvistuneet asemakaavat

Vahvistuneet asemakaavat

Tähän kerätään Karkkilassa vuoden 2006 jälkeen vahvistuneet asemakaavat ja ranta-asemakaavat.

 

Asemakaavat

PÄIVITYS KESKEN....

Takkointien, Valtatien ja Pusulantien lähiympäristöä koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos
Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 7.5.2018 asemakaavan muutoksen ja selostuksen. Asemakaavan muutos tulee voimaan 1.7.2018. 

Sudetin pientaloalue, asemakaavan muutos
Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 8.5.2017 asemakaavan muutoksen ja selostuksen. Asemakaavan muutos tuli voimaan 16.8.2017.

Nyhkälän koulu, kortteli 33, asemakaavan muutos
Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin 5. kaupunginosan Huhdin korttelia 33 sekä katu-, virkistys- ja liikennealueita. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 17.6.2013 asemakaavan muutoksen, havainnekuvan ja selostuksen. Asemakaavan muutos tuli voimaan 30.7.2013. Kaava nro 207.

Ainolankatu, kortteli 32, asemakaavan muutos
Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin 14. kaupunginosan Nahkion korttelia 32 ja virkistysaluetta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 29.4.2013 asemakaavan muutoksen, havainnekuvan ja selostuksen. Asemakaavan muutos tuli voimaan 7.6.2013. Kaava nro 201.

Ainolankatu, kortteli 32, rakennustapaohjeet
Kaupunginhallitus hyväksyi 4.11.2013 Ainolankatu, kortteli 32, asemakaavan muutosalueen rakennustapaohjeet.

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutos
Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin 2. kaupunginosan Massakosken kortteleita 22 - 24 ja virkistysaluetta.  Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 12.11.2012 asemakaavan muutoksen, havainnekuvan ja selostuksen. Asemakaavan muutos tuli voimaan 3.1.2013. Kaava nro 204.

Tiilitehtaanpuiston rakennustapaohjeet
Kaupunginhallitus hyväksyi 6.2.2013 Tiilitehtaanpuiston asemakaavan muutosalueen kortteleita 22–24 ja 33 koskevat rakennustapaohjeet.

Kahilaisentie, kortteli 19, asemakaavan muutos
Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin 5. kaupunginosan Huhdin korttelia 19 ja tähän liittyvää katualuetta.  Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 1.10.2012 asemakaavan muutoksen, havainnekuvan ja selostuksen. Asemakaavan muutos tuli voimaan 9.11.2012. Kaava nro 200.

Metallimiehenkatu, asemakaavan muutos
Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin Ahmoon 12. kaupunginosan ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelin 43 osaa ja kortteleita 44 ja 45 ja tähän liittyvää puistoaluetta ja katualuetta. Kaavoitettava alue sijoittuu Metallimiehenkadun varrelle Karkkilan keskusta-alueen kaakkoispuolelle. Asemakaavan muutoksella muodostui Ahmoon 12. kaupunginosan korttelin 43 osa ja korttelit 44, 45 ja 47 ja näihin liittyvät katualueet ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueet.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Metallimiehenkadun asemakaavan muutoksen, havainnekuvan ja selostuksen liitteineen 3.9.2012. Asemakaavan muutos tuli voimaan 15.10.2012. Kaava nro 203.

Yrittäjäntie, eteläinen, asemakaava ja asemakaavan muutos
Asemakaava ja asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin Pitkälän 9. kaupunginosan teollisuus- ja varastorakennuksen korttelialuetta no. 15, tähän liittyvää puistoaluetta ja katualuetta sekä korttelin eteläpuolista asemakaavoittamatonta aluetta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostui Pitkälän kaupunginosan kortteli no. 15 ja tähän liittyvä katualue. Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaava ja asemakaavan muutoksen kartan ja selostuksen liitteineen 16.1.2012. Asemakaava ja asemakaavan muutos tuli voimaan 24.2.2012. Kaava nro 199.

Aurinkorinteen asemakaava ja asemakaavan muutos
Asemakaava ja asemakaavan muutoksen alue sijaitsee Toivikkeen ja Ahmoon kaupunginosissa ja käsittää korttelit 29 - 30 ja 52 - 64 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueet. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaava ja asemakaavan muutoksen kartan, määräykset sekä havainnekuvan ja selostuksen liitteineen 16.5.2011. Asemakaava ja asemakaavan muutos tuli voimaan 2.8.2011. Kaava nro 198

Aurinkorinteen rakentamisohje
Ympäristölautakunta hyväksyi 8.9.2011 Aurinkorinteen 1. toteutusvaiheen kortteleita 29–30 ja 60–64 koskevat
rakentamisohjeet. Lautakunnan päätöksen voit lukea tästä.

Haapalan Kumpumetsän alueen asemakaavan muutos
Asemakaavan muutos koski Haapalan 8. kaupunginosan korttelien 6, 7, 13 ja 15 osia, kokonaista korttelia 14 sekä näihin liittyviä puistoalueita.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen, havainnekuvan ja selostuksen 16.5.2011.
Asemakaavan muutos tuli voimaan 2.8.2011. Kaava nro 197

Keski- ja Itä-Tuorilan alueen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin Tuorilan 11. kaupunginosan kortteleita 27 ja 29-54 sekä näihin liittyviä katu-, virkistys- ja puistoalueita sekä metsätalousalueita. Kaavalla muodostuivat korttelit 27-54.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen, havainnekuvan ja selostuksen 7.2.2011. Asemakaavan muutos tuli voimaan 6.6.2011. Kaava nro 191

Fagerkullan alueen asemakaavan muutos (ent. päiväkodin alue)
Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin 10. kaupunginosan ns. Fagerkullan alueen yleisten rakennusten ja omakotirakennusten korttelialuetta 42 ja siihen liittyviä katu- ja urheilupuistoaluetta. Kaavamuutoksella muodostuivat 10. kaupunginosan kortteli 42 ja 65 sekä näihin liittyvät katualueet. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen ja selostuksen 7.2.2011. Asemakaavan muutos tuli voimaan 30.3.2011.
Kaava nro 195

Yrittäjäntie, Biofarmin alueen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin Pitkälän 9. kaupunginosan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta sekä paloaseman yleisten rakennusten korttelialuetta no 2 sekä osaa puistoaluetta. Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen ja selostuksen 31.1.2011. Asemakaavan muutos tuli voimaan 30.3.2011. Kaava nro 196

Haapalan asemakaavan muutos
Asemakaavan muutos koski Karkkilan kaupungin 8. kaupunginosan kortteleita 12,30,37,38 ja 39 sekä näihin liittyviä katu- ja puistoalueita. Kaavamuutoksella muutettiin AR-kortteleiden käyttötarkoitusta AO käyttötarkoitukseen soveltuvaksi sekä lisäksi muodostettiin uudet AO korttelit 45 ja 46. Hyväksyntä kh. 14.4.2009. Voimaantulo 26.5.2009. Kaava nro 194

Palvelukeskuksen alue
Asemakaavassa on käsitelty Huhdin 5. kaupunginosan korttelin 49 aluetta. Hyväksyntä kv. 19.3.2007. Voimaantulo 27.4.2007. Kaava nro 193

Högfors länsiosa
Asemakaavalla muodostettiin Karkin 10. kaupunginosan kortteli 65, kortteli 5, virkistysalueet: Pikkukoulun puisto ja Tehtaan koivikko. Asemakaavan muutos koski Karkin 10. kaupunginosan kortteleita 3 ,5 ja 54 sekä virkistysalueet mm. Härjänlähteenpuiston osa, Perunakellarinmäen osa. Hyväksyntä kv. 19.3.2007. Voimaantulo 27.4.2007. Kaava nro 186

Santatien alue
Asemakaavan muutos koski Ahmoon 12. kaupunginosan korttelin 33 ja Polarin 3. kaupunginosan korttelin 59 asemakaavan muutosta. Hyväksyntä kh. 21.5.2007. Voimaantulo 29.6.2007. Kaava nro 192

Huhdintien lämpökeskuksen alue
Asemakaavan muutos koski Nyhkälän 5. kaupunginosan Nyhkälän puiston virkistysalueen osan ja korttelin 8 osan muutosta kunnallisteknisten laitosten sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Voimaantulo 29.6.2007. Hyväksyntä kh. 21.5.2007. Kaava nro187

Kantoniitynkadun alue
Asemakaavan muutos koski Vattolan 6. kaupunginosan puistoalueen muutoksesta AO käyttötarkoitukseen. Hyväksyntä kh. 4.9.2006. Voimaantulo 17.10.2006. Kaava nro 189

Yrittäjäntien alue
Asemakaavan muutos koski Pitkälän 9.kaupunginosan korttelin 3 aluetta. Hyväksyntä kh.4.9.2006. Voimaantulo 17.10.2006. Kaava nro 190

Lehtolan kadun alue
Asemakaavan muutos koski Massakosken 2. kaupunginosan kortteleita 6 ja 31 sekä näihin rajautuvia katu ja puistoalueita. Hyväksyntä kh. 30.10.2006. Voimaantulo 18.12.2006. Kaava nro183Ranta-asemakaavat

Vuotinainen, Korkeamäen ranta-asemakaavan muutos
Hyväksyntä kv. 10.3.2008. Voimaantulo 22.4.2008.

Karhunsalmen ranta-asemakaavan muutos
Hyväksyntä kv. 25.2.2008. Voimaantulo 8.4.2008.

Sivua päivitetty 25.3.2019/mv


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi